Reklamační řád

Reklamační řád vydaný společností HAPS s.r.o. (dále jen "prodávající")

Slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží. Byl vypracován ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákona v platném znění a zákona č. 634/1992 sb., O ochraně spotřebitele v platném znění.

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu buď e-mailem na adresu obchod@wildskin.cz nebo písemně na adresu společnosti HAPS s.r.o. Odry.

Ve svém oznámení musí kupující uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího.

Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání a neodborné montáže produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka vrácení peněz

Internetový obchod WILDSKIN.CZ poskytuje možnost vrácení zboží do 14 dnů od převzetí objednávky bez udání důvodu se zárukou vrácení peněz.

Podmínky pro vrácení peněz:

  • zboží musí být odesláno nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží.
  • zboží musí být v neporušené, originálně zabalené a nepoužité.
  • zásilka musí obsahovat doklad o zaplacení a kopii útržku dobírkové nebo balíkové služby.
  • vráceny vám budou pouze peníze za zboží a poštovné a balné, které je dle § 1832 odst. 2 limitováno výší nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání. Pokud tedy spotřebitel zvolil (a zaplatil) dražší z nabízených způsobů dodání, podnikatel mu plnou cenu takovéhoto způsobu dodání vrátit nemusí.
  • balíky zasílejte běžnou balíkovou poštou (můžete balík pojistit). Balíky zaslané na dobírku nebudou přijaty.