Návod na správné používání, ošetření a údržbu kabelek

Návod na správné používání, ošetření a údržbu kabelek.

Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil náš výrobek. Věnujte prosím patřičnou pozornost následujícím informacím.

KABELKY JSOU MODNÍM DOPLŇKEM, POUŽÍVEITE POUZE K DANÉMU ÚČELU A NEPŘETĚŽUIE JE!

Kabelka je výrobek, který je určen k přenášení lehkých předmětu a věcí typu peněženka,klíče, mobilní telefon, brýle, základní kosmetické & hygienické předměty, menší a lehčí tiskoviny (drobné časopisy, nikoliv těžké knihy nebo objemné sešity), příp. drobné jídlo (bonbóny, žvýkačky apod. — nikoliv celý nákup!. Kabelka naopak není určena k nošení těžkých předmětů typu: nákup, nápojové lahve, těžké knihy, objemné spisy, předměty používané jako pomůcky pro školní výuku, náhradní oblečení nebo jiné objemné a těžké předměty. KABELKA NENÍ NÁKUPNÍ ANI ŠKOLNÍ TAŠKA! Nosnost kabelky je maximální 1,5 kg (dle typu kabelky). Přetěžování kabelek může vést k popraskání uší nebo k jinému poškození konstrukce uší kabelky, dále k vytržení, vypárání nebo popraskání úchytů uší kabelky nebo k prasknutí či poškození kovových karabin na uších kabelky. Závady, které vzniknou kvůli přetěžování kabelky nebo kvůli mechanickému poškození podšívky kabelky, mohou vést k zamítnutí reklamace z důvodů nedodržení zásad účelovosti při používání výrobku. Pro přenášení těžkých a objemnějších předmětů nepoužívejte kabelky, ale využívejte cestovní tašky, nákupní tašky nebo aktovky, které jsou na rozdíl od kabelek !( tomuto účely konstrukčně uzpůsobeny. Kabelka také není určena pro nošení ostrých předmětů (nůžky, nože), které mohou protrhnout nebo proříznout podšívku. Kabelky chraňte před mechanickým poškozením. Jedná se především o poškození spodních částí kabelky, exponovaných míst na bocích kabelky nebo i vnitřní části kabelky odřením či poškrábáním o jiné předměty. Může jít o poškrábání o součásti Vašeho oděvu ( kovové pásky, hodinky, náramky, pouzdra na mobilní telefony, spony u kozaček, apod.), jiné materiály (zdi, ploty, dopravní prostředky, nábytek, apod.). Dejte též pozor při odkládání kabelky na drsné povrchy, které mohou poničit spodek kabelky. K mechanickým součástem kabelky (zipy) se chovejte přiměřeným způsobem. Zipy zavírejte a otevírejte plynule bez trhavých pohybů a bez použití velké síly. Mechanické poškození kabelky (včetně zipů) může být důvodem pro zamítnutí reklamace.

Kabelky zbytečně nevystavujte prudkému dešti nebo jinému agresivnímu prostředí. Např. Úplné promočení usňové kabelky může trvale poškodit její vzhled a deformovat tvar. Navíc téměř každá useň je dobarvována do žádoucího odstínu, což může při nadměrném provlhnutí způsobit částečné zabarvení. K eliminaci tohoto efektu doporučujeme speciální přípravky - viz ošetřování a údržba kabelek. Kabelka z lakované usně zase není vhodná do silného mrazu, při kterém může dojít k popraskání vrchního materiálu. Výrobce nenese odpovědnost za změny vrchního materiálu kabelky vlivem nevhodných klimatických podmínek, proto podobné závady mohou být v reklamačním řízení zamítnuty z důvodů nedodržení zásad účelovosti při používání výrobku. Dejte také pozor při přenášení agresivních látek (tekutá kosmetika, parfémy, nápoje apod.), jejichž vylití uvnitř kabelky může nenávratně poškodit podšívku kabelky.
Kabelky skladujte odděleně od sebe tak, aby nedošlo k migraci barev ( tzn. aby se např. na světlé kabelky neotiskla barva jiných tmavších kabelek). Kabelky proto uschovávejte v igelitových nebo textilních sáčcích. Doporučujeme je též vycpat. Dbejte na to, aby nedošlo k pomačkání, přeložení nebo jiné deformaci, která může poškodit vrchní materiál kabelky.

baner 3

Ošetřování a údržba kabelek

Pro výrobu kabelek se používá široký sortiment materiálů od mnoha druhů usní až po materiály syntetické a textilní. Převažující materiál kabelky je vyznačen na druhé straně tohoto návodu. Podrobnější informace o použitém materiálu kabelky (nebo kombinaci materiálů) Vám podá prodávající.

Useň je přírodní materiál s proměnlivou kresbou, která potvrzuje její přírodní charakter. Useň není odolná vůči agresivním klimatickým jevům (silný déšť, silný mráz), proto o usňovou kabelku je nutné neustále pečovat. Usňovou kabelku je proto vhodné před prvním použitím ošetřit vhodným krémem nebo impregnací, čímž se vytvoří účinná ochrana proti promáčení. S ohledem na frekvenci používání usňové kabelky je vhodné impregnaci po určité době opakovat. KABELKY Z USNĚ NIKDY NEPERTE!

Rozeznáváme několik typů usně:

Hladká useň je s jemně strukturovanými a malými póry. Hladkou useň čistíme vhodným kartáčkem, navlhčeným měkkým hadříkem nebo čisticími prostředky, které jsou vhodné pro čištění kožené galanterie, ne přípravky na obuv. Suchou useň ošetřete krémem požadovaného odstínu & vyleštěte. Pro občasnou údržbu lze použít i samolešticí houbičky. Pokud dojde k promáčení, dbejte na včasné vysušení (nikdy ne v blízkosti silného zdroje tepla nebo na přímém slunci) a nakrémování krémem pro příslušný druh usně a typ její povrchové úpravy. Příp. rozdíly v zabarvení materiálu jsou charakteristickým znakem přírodní kůže a nejsou předmětem reklamace. Syté a pastelové barvy usně mohou po jisté době užívání zesvětlat, stejně jako bílá barva může po jisté době mírně zežloutnout. Tomu lze částečně zabrání používáním bezbarvého krému.

Laková useň je useň s hladkým a lesklým povrchem. Lakovaný povrch kabelky je velmi choulostivý na mechanické poškození, chemické vlivy, promáčení a silný mráz. Lakovou useň čistěte navlhčeným měkkým hadříkem nebo čisticími prostředky, které jsou vhodné pro tento typ povrchu.

Vlasová useň (nubuk, velur - semiš) je useň broušená po líci nebo rubu. Vlasovou useň čistěte gumovým kartáčkem na semiš. Vlasovou useň nikdy nekrémujte! K čištění nepoužívejte rozpouštědla či jiné agresivní chemikálie, krémy ani leštidla.

Kabelky ze syntetiky čistěte saponátovými roztoky a potom do sucha vytřete hadříkem. Kabelky nikdy neperte, nesušte na tepelných zdrojích či na přímém slunci. K čištění nepoužívejte rozpouštědla či jiné agresivní chemikálie. krémy ani leštidla.

Textilní kabelky čistěte kartáčováním, podle druhu textilu a povahy znečištění také vytíráním za vlhka, mastné skvrny čističem skvrn na textil. Kabelky nikdy neperte!

Kovové ozdoby kabelek mohou v průběhu užívání očernit materiál kabelky. Pravidelným čištěním materiálu zamezíte trvalým barevném změnám na výrobku.